Afrekenen met het negatieve beeld van alle kraaiachtigen (Geweest)

| IVN Best
donderdag 31 maart 2022 | 20:00 uur

Duur: 2 uur met pauze

Van oudsher staan zwarte vogels te boek als brengers van ongeluk, ziekte en dood. Kraaiachtigen hebben nog altijd geen geweldige reputatie. Gerard Compiet, een veelzijdig natuurfotograaf, wil middels deze lezing dit negatieve beeld wat nuanceren. Hij zal aandacht besteden aan hun grote leer- en aanpassingsvermogen, hun vrij ingewikkelde sociale leefwijze, de manier van voedsel verzamelen, de  broedbiologie en het spanningsveld tussen mens en kraaiachtigen. Hij bekrachtigt zijn woorden met prachtige foto’s.Ieder soort afzonderlijk (zwarte kraai, bonte kraai, roek, kauw, gaai, raaf, ekster en notenkraker) wordt voor het voetlicht gebracht, zodat u meer te weten komt over deze interessante vogels. Aanmelden via de website (www.ivn.nl/Best

Bij de ingang van de foyer kunt u betalen.