Indiaase Klassieke dans- Mohiniyattam Kacheri (Geweest)

, | Natanam Academy of Dance and Arts
zondag 2 juli 2023 | 15:00 uur tot 17:00 uur

Duur: 120 minuten inclusief pauze
Om de Mohiniyattam-dans te begrijpen, moet men eerst de oorsprong ervan begrijpen. De betekenis van Mohiniyattam begint met de figuur Mohini, de vrouwelijke avatar van Vishnu. Mohini is een opperste tovenares die haar vrouwelijkheid gebruikt om het goede tegen het kwade te winnen. Mohini komt van de werkwoordstam moha, wat verbijsteren of misleiden betekent. Deze klassieke Indiase danstraditie belichaamt al eeuwenlang de essentie van vrouwelijke schoonheid en verlokking en wordt nog steeds op grote schaal uitgevoerd.
Natanam Academy of Dance Arts presenteert deze prachtige kunstvorm onder begeleiding van live muzikanten!! Kijk uit naar een onvergetelijke ervaring!

To begin to understand the Mohiniyattam dance, one must first understand its origin. The meaning of Mohiniyattam begins with the figure Mohini, the female avatar of Vishnu. Mohini is a supreme enchantress who uses her femininity to gain the advantage for good against evil. Mohini comes from the verb root moha, meaning to perplex or cause delusion. This classical Indian dance tradition has embodied the essence of female beauty and allurement for centuries and continues to be widely performed today.
Natanam Academy of Dance Arts presents this beautiful artform with the accompaniment of live musicians!! Look forward to a memorable experience!

Zie ook