Gebruikers

't Tejaterke is de Thuisbasis van:

Toneelstichting Ons Eygen Landt

De stichting heeft als doel een brede vorm van toneel (toneel, muziek, dans en beweging) actief en passief te beoefenen. Het streven is hoogwaardige toneelproducties neer te zetten en uitdagingen worden aangegaan.

In2Dance

Ontdek ons ruime aanbod aan verschillende dansstijlen voor jong en oud, jongens en meisjes! Dans je vooral voor je plezier of heb je grote ambities? Wij hebben verschillende niveaus. Hier kun je ook kennis maken met onze ervaren docenten die lessen geven in hun specialiteit met onbeperkte passie en enthousiasme!

Toneelvereniging De Narrekap

In 1975 blies een aantal oude Narrekappers het toneelspelen opnieuw leven in. Op 25 april kwamen ze bij elkaar in het Jeugdcentrum, het oude patronaatsgebouw. Ze waren terug op de plaats waar het in 1956 al eens begonnen was.

Harmonie Sint Caecilia

Harmonie St. Caecilia is een muziekvereniging met een diepgewortelde traditie binnen de Bestse Gemeenschap. Meer dan 140 muzikanten van alle leeftijden en muzikaal niveau beleven wekelijks veel plezier aan hun muzikale hobby.

Muziekopleiding MOC

Wie muziekles neemt aan deze opleiding van Harmonie St Caecilia, geniet van een flink aantal voordelen zoals opleiding door conservatorium-geschoolde docenten, gratis bruikleen-instrument en korting op 't lesgeld voor leden St Caecilia.

CURSUS KUNSTBELEVING

We kijken de hele dag. Maar ZIEN we ook alles? Door anders te kijken kunnen we beter tekenen en schilderen. In de Natuurzaal van dit theater ga je het ervaren! Kijken, tekenen, schilderen, technieken, kleurenleer, vormenleer, beeldopbouw en… kunstgeschiedenis! Met een basiscursus en meerdere vervolgcursussen kun je je creativiteit volop ontplooien. Neem tijd voor jezelf en beleef het mee!

ToTAAL in Balans

De drukte van de dag loslaten bij Yoga. Een extra les Engels voor meer zelfvertrouwen. In beweging komen voor ouderen, of een combinatie. Zo kwamen wij op ToTaal in Balans.

Buurtvereniging Naastenbest

Deze buurtvereniging bestaat sinds de wijk is gebouwd, nu zo'n vijftig jaar geleden. De activiteiten van de buurtvereniging omvatten bijvoorbeeld kienavonden maar ook kaartspelen zoals rikken.

Trefpunt NAH

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant start met een nieuw initiatief in Best: een contactgroep voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel en hun partners.

Sinterbest

Sinterbest wil het Sinterklaasfeest in Best en omstreken promoten. Zo worden elk jaar in de Sinterklaastijd Sint-shows in het Tejaterke gespeeld met na afloop meet & greet met Sint en zijn Pieten.

IVN Best

Natuur een plek geven in het hart, het hoofd en de handen van mensen: dat is waar IVN Best voor staat. We willen jong en oud op inspirerende manieren de natuur laten beleven. Vanuit dat perspectief willen we geïnteresseerden stimuleren de natuur te leren kennen, te respecteren en er zorg voor te dragen. Duurzaamheid is in al zijn geledingen is een thema dat aandacht krijgt. Vanuit deze visie organiseert IVN Best wandelingen, excursies en lezingen over natuur met tevens oog voor duurzaamheid . Alle wandelingen worden bij IVN Best begeleid door gediplomeerde natuurgidsen, die een natuurgidsenopleiding van IVN Nederland hebben gevolgd.

Onze leden zijn actief in werkgroepen voor landschapsonderhoud, planten, vogels en natuurfotografie. Extra aandacht is er voor de jeugd middels natuurwandelingen voor basisscholen en andere activiteiten speciaal voor de jeugd. IVN Best bestaat sinds 1970 en telt meer dan 360 leden.

Voor verdere informatie over IVN Best verwijs ik u naar de website www.ivn.nl/Best.