Gebruikers

't Tejaterke is de Thuisbasis van:

Toneelstichting Ons Eygen Landt

De stichting heeft als doel een brede vorm van toneel (toneel, muziek, dans en beweging) actief en passief te beoefenen. Het streven is hoogwaardige toneelproducties neer te zetten en uitdagingen worden aangegaan.

In2Dance

Ontdek ons ruime aanbod aan verschillende dansstijlen voor jong en oud, jongens en meisjes! Dans je vooral voor je plezier of heb je grote ambities? Wij hebben verschillende niveaus. Hier kun je ook kennis maken met onze ervaren docenten die lessen geven in hun specialiteit met onbeperkte passie en enthousiasme!

Toneelvereniging De Narrekap

In 1975 blies een aantal oude Narrekappers het toneelspelen opnieuw leven in. Op 25 april kwamen ze bij elkaar in het Jeugdcentrum, het oude patronaatsgebouw. Ze waren terug op de plaats waar het in 1956 al eens begonnen was.

Musicalstudio Batîco

Musical- en yoga- studio in Best voor jong & oud! Bij Batico staat plezier hebben in musical en yoga bovenaan. Er is voor iedere leeftijdsgroep een les. Bij de musical lessen wordt elk jaar gewerkt aan een theatervoorstelling.

CURSUS KUNSTBELEVING

We kijken de hele dag. Maar ZIEN we ook alles? Door anders te kijken kunnen we beter tekenen en schilderen. In de Natuurzaal van dit theater ga je het ervaren! Kijken, tekenen, schilderen, technieken, kleurenleer, vormenleer, beeldopbouw en… kunstgeschiedenis! Met een basiscursus en meerdere vervolgcursussen kun je je creativiteit volop ontplooien. Neem tijd voor jezelf en beleef het mee!

IVN Best

IVN Best bestaat sinds 1970 en telt ruim 350 leden. Zij wil natuur een plek geven in het hart, het hoofd en de handen van mensen. Daarbij is er aandacht voor duurzaamheid. IVN Best organiseert wandelingen, excursies en lezingen over natuur en duurzaamheid. Daarbij zijn de leden actief in werkgroepen voor landschapsonderhoud, planten, vogels en natuurfotografie. Ook is er een Jeugd IVN.

Harmonie Sint Caecilia

Harmonie St. Caecilia is een muziekvereniging met een diepgewortelde traditie binnen de Bestse Gemeenschap. Meer dan 140 muzikanten van alle leeftijden en muzikaal niveau beleven wekelijks veel plezier aan hun muzikale hobby.

Muziekopleiding MOC

Wie muziekles neemt aan deze opleiding van Harmonie St Caecilia, geniet van een flink aantal voordelen zoals opleiding door conservatorium-geschoolde docenten, gratis bruikleen-instrument en korting op 't lesgeld voor leden St Caecilia.

Buurtvereniging Naastenbest

Deze buurtvereniging bestaat sinds de wijk is gebouwd, nu zo'n vijftig jaar geleden. De activiteiten van de buurtvereniging omvatten bijvoorbeeld kienavonden maar ook kaartspelen zoals rikken.

ToTAAL in Balans

De drukte van de dag loslaten bij Yoga. Een extra les Engels voor meer zelfvertrouwen. In beweging komen voor ouderen, of een combinatie. Zo kwamen wij op ToTaal in Balans.

Trefpunt NAH

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant start met een nieuw initiatief in Best: een contactgroep voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel en hun partners.

Sinterbest

Sinterbest wil het Sinterklaasfeest in Best en omstreken promoten. Zo worden elk jaar in de Sinterklaastijd Sint-shows in het Tejaterke gespeeld met na afloop meet & greet met Sint en zijn Pieten.

Bewonersoverleg Naastenbest

Het bewonersoverleg Naastenbest maakt deel uit van het “Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen”, oftewel GOEB. Al de bewonersgroepen stellen zich tot doel het “Handhaven of verbeteren van het woon- en leefklimaat in de eigen wijk