Discussie in het Gemeentehuis

Afgelopen maandagavond 27 juni vond in de Burgerzaal van het Gemeentehuis een informatieve sessie en discussiesessie plaats over het concept raadsbesluit om 't Tejaterke een lening te verstrekken van 175.000 euro. Een lening dus, in plaats van een eenmalige subsidie. Jan van de Meulengraaf gaf in zijn betoog, voorafgaande aan de discussie, aan dat dit de Stichting Abocuna en Stichting 't Tejaterke in een financieel onmogelijke positie zou brengen en dat daarmee ook het voorbestaan van het nog maar net opstartende sociaal-cultureel centrum, van meet af aan al in groot gevaar zou komen. De aanwezige raadsleden waren eensgezind zeer positief over wat er nu in de Max de Bossustraat staat en op de manier waarop dat met de vele vrijwilligers tot stand is gekomen. Van die vrijwilligers waren er zo’n twintig aanwezig in de zaal. Het merendeel van de raadsleden bleek voor gehele of gedeeltelijke subsidieverlening. Een enkeling volhardde in een 100 % lening. Op 18 juli wordt in een raadsvergadering het besluit over deze, voor ’t Tejaterke zeer belangrijke, kwestie genomen. Zorg dat je erbij bent op maandag 18 juli!!